Usta Öğretici Görevlendirmesinde Değişiklik Yapıldı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

8 Cevaplar

 1. Mahmut Erdenli dedi ki:

  görev almak her yıl daha da zorlaşıyor. ücretlerde artmıyor. artık bu ücretlere bu iş yapılmaz. masrafını karşılamıyor!

 2. Öykü dedi ki:

  ben şimdi tam anlamadım. halk eğitim merkezlerinin istediği evraklara ek mi bunlar.

 3. Adem Lajic dedi ki:

  Bütün halk eğitmlerde geçerli mi bu?

 4. Görkem dedi ki:

  artık ek-2 ye göre mi puanlama yapılacak? eğer bunu gerçekten yaparlarsa daha adaletli bir görevlendirme olur. keşke diyelim.

 5. Türkan dedi ki:

  Artık usta öğreticiler Puanına göre mi görev yapacak?

 6. Nagihan dedi ki:

  Bende şunu belirtmeliyimki puanlama hicbir seyi degistirmedi yine torpil yine torpil.veriyorlar yerleri o en deger verdiklerine puanin fazla olsada acikta kalan sen oluyorsun.yok bunlarda Allah korkusu.Sanki ceplerinden cikiyo maasimiz.Hakkimizi yiyorlar her sekilde

 7. Serap dedi ki:

  Halkeğitim Modülüllerinde Çevre Eğitimi kursunu kaldırdılar. Bana artık iş yok diyorlar. Bu kadar kolaymış. Bu ne vicdansızlık. Bu konuda ne yapabilirim

 8. Ömer Gürbüz dedi ki:

  Bismillahirrahmanirrahim
  Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerime Saygıyla Arz olunur aşağıda sunduğumuz
  gerçekler doğrultusunda İnşallah kanun teklifi verir ve destek sağlarsanız çok sevineceğiz.
  Bütün işlerinizde başarılar dileriz.
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
  DİLEKÇE KOMİSYONU
  Dilekçe Komisyonu No.Dilekçe Sahibinin Adı, Soyadı Ve Adresi
  57747603-DN.9388Ömer GÜRBÜZ ve 3 kişi
  Merkez Mahalle Şahinkaya Caddesi No:27 D.4
  Beykoz/İstanbul
  DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI
  Dilekçi: Kadrolu usta öğreticilerin özlük haklarının düzeltilmesini talep etmektedir.
  Gereği Düşünüldü: Ömer GÜRBÜZ’e ait 9388, 9389 ve 9399 numaralı dilekçeler üzerinde
  yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal
  düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Dilekçe Komisyonu, Anayasa’nın, TBMM
  İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri
  çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif
  etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu belirtilmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 116/1’inci maddesinde
  “Dilekçe Komisyonunu… Başkanlık Divanı…. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini
  gerektiren… dilekçelerin, görüşülemeyeceğini karara bağlar.” denilmiştir.
  Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren
  dilekçelerin, Komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra, TBMM İçtüzüğünün
  116/2-3’üncü maddesi gereğince, bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal
  yarar görülenlerin birer örneğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve bilgi için
  Cumhurbaşkanlığına göndermekte; ayrıca, kanun teklifi gerektiren tüm kararları bastırıp
  milletvekillerine dağıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme
  taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
  tamamı haberdar edilmektedir.
  Diğer yandan yasal düzenleme yapılması istenilen konular hakkındaki başvurulara ilişkin
  tekliflerin TBMM’ye gelen yasal düzenlemelerin gelişim
  süreci,“https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_baslangic” internet
  adresinden takip edilebilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, 3071 sayılı Dilekçe
  Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü’nün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçenin,
  Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi.
  Başkan
  Mihrimah Belma SATIR
  İstanbul Milletvekili
  Başkan Vekili
  İsmail TAMER
  Kayseri Milletvekili
  Sözcü
  Zülfü DEMİRBAĞ
  Elazığ Milletvekili
  Katip
  Fehmi KÜPÇÜ
  Bolu Milletvekili
  Dönem Yasama Yılı Cetvel No Karar Tarihi Karar No
  Dilekçe Komisyonu Başkanlığına
  İsmail Atalay meslektaşımın düzenlediği ve ek dosyada sunulan bilgileri Yüce Makama Saygıyla Arz ediyorum
  Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN’DAN ilgi bekliyorum. Saygıyla Arz olunur.
  Ömer GÜRBÜZ
  05345533188
  To: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
  Cc:
  Bcc:
  Date: Thu, 18 Jul 2019 10:22:04 +0300
  Subject: 34 yıldır Ne Mümkün
  BismillahirRahmanirRahim
  (Kadrolu) Usta Öğreticiler 1985 yılından bu yana Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil edile. İnşaallah
  Sayın Cumhurbaşkanıma en kalbi seslenişimle saygıyla arz ediyorum.
  İsmail ATALAY
  0532 713 92 91
  (KADROLU) USTA ÖĞRETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
  ÖZLÜK HAKLARINDAN MAHRUM EDİLMEYE MAHKUM EDİLEREK
  HAZIRLANAN BİR YÖNETMELİK
  YIL 1985 YIL 2019 DİLE KOLAY 34 YIL
  Yıl 1985 Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretli Usta Öğretici olarak çalışmaya devam
  ediyoruz, yine aynı yılda Yaygın Eğitimi Müdürlüğümüzden bir genelge geldi ve bizleri çok
  sevindirdi. Ücretli Usta öğreticileri 1739 sayılı kanunun öğretmenlik mesleği kapsamında sınava
  alarak kadro verileceğini ilan ettiler, sınavları kazananları görev yerlerimize atayarak eğitim
  öğretim görevlerimizi azimle, inançla, sürdürmeye devam etmekteyiz.
  Fakat bu kadro o kadar esnek ki özlük hakları bir türlü yerine oturtulamamış ve nedense
  bir türlü oturtulamıyor.
  Atama yönetmeliğimizin Bölüm 5 de yazılı 24. Madde,usta öğreticilerin maaş ve ücret
  karşılığı yükümlü tutulacakları ders saatlerine ilişkin hukuki düzenleme yapılıncaya, 1739
  sayılı kanunun 2842 sayılı kanunla değişik 47inci maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya
  kadar; yazısında bu hukuki düzenleme 34 yılda yapılamamış bu arada yönetmelikler kavramlar
  değiştirilmiş yeni kavramlar oluşturulmuştur.
  (Kadrolu) usta öğreticiler 1739 sayılı kanunun öğretmenlik mesleği kapsamında
  atandığımız ve (* sayfa 17) meslek lisesi mezunu oldukları halde, meslek lisesi kazanımları
  göz ardı edilerek genel idare hizmetleri sınıfında tutularak menfaat ihlaline duçar
  olmuşlardır.
  Hakkımız olan ve yaptığımız görev karşılığı olan eğitim-öğretim tazminatlarımızı talep
  ettiğimiz zaman, atandığımız 1739 sayılı kanunun 47. Maddesindeki yazılı usta öğretici
  kavramını hiçe sayarak sizler öğretmen değilsiniz bu haklardan yararlanamazsınız cevabını
  alıyoruz.
  Oysaki (Kadrolu) usta öğreticiler teorik ve uygulamalı olarak her branşta atandığı 1739
  sayılı kanun gereği eğitim ve öğretim hizmetini fiilen yasalar çerçevesinde yürütmekteler.
  İstekleri sadece eğitim-öğretim hakları ve tazminatlarıdır.
  Aynı yıllarda aynı kanunla atanan meslek lisesi mezunları arkadaşlarımız resmi gazetede
  EÖH sınıfında gösteriliyor (kadrolu) usta öğreticiler GİH sınıfında gösterilmiştir.
  Bu arkadaşlarımıza önlisans hakkı verilerek mesleklerinde ilerlemeleri temin edilmiştir.
  Diğer bir örnek geçen bu yıllarda mahalle bekçileri yaptıkları görev doğrultusunda emniyet
  hizmetleri sınıfına geçirilerek özlük hakları verilmiş,
  1
  (Kadrolu) usta öğreticiler bu geçen 34 yılda unvanlarının karşılığı olan eğitim-öğretim
  haklarını ve tazminatlarını elde edememişlerdir. Görev var, yetki var, sorumluluk var, özlük
  hakları yok. Günahımız ne ki?
  Çalıştığı kurumlarına mesleki çalışmaların da Türkiye birinciliğini kazandırsalar da yine de
  hak ettikleri eğitim-öğretim haklarından ve tazminat-larından yoksun olarak görevlerimizi ve
  görevimi azimle sürdürmeye devam etmekteyim.
  Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN
  Evvela yeni Cumhurbaşkanlığınız ve yeni sistemimiz cümlemize hayırlara vesile olsun ve
  olacaktır inşallah. Çalışmalarınızı ve başarılarınızın devamını sağlık afiyet dileyerek Yüce
  Rabbimden niyaz ediyorum.
  Yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığım bu konuyu defalarca makamınıza yazdım ilgili
  çalışanlarınız başvurularımı bakanlığımıza yönlendirdiler ise de sonuç aynı değişmedi yine aynı
  cevapları aldım. Eminim ki siz şahsınız bu konuyu ele alırsanız bekçi kardeşlerimizin haklarının
  verildiği gibi (kadrolu) usta öğreticilerin de 1985 yılından bu yana Eğitim Öğretim Hizmetleri
  sınıfına dahil edilerek eğitim-öğretim hakları ve tazminatları verilir. 2019
  Saygıyla Arz ediyorum.
  İsmail ATALAY
  TC.45538876062
  (Kadrolu) Usta Öğretici
  Cep: 0532 713 92 91
  İatalay584@gmail.com
  Çatalca Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  Çatalca/İstanbul
  EKLER:
  Sayfa 3 ve 4- (Kadrolu) usta öğreticilerin Atama Yönetmeliği. 20 mayıs 1985 Tebliğler Dergisi
  Sayfa 5-Milli Eğitim Temel Kanunu 47. Maddesi.
  Sayfa 6-Resmi Gazete. 13 Ağustos 1984 Pazartesi Sayı: 18488 Mükerrer.
  Sayfa 7-Çıraklık ve yaygın Eğitim Yönetmeliği 53. ve 56. Maddesi.
  Sayfa 8-İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (Kadrolu) usta öğreticilerin Genel İdare Hizmetleri
  Sınıfında çalıştırılmaması yazısı.
  Sayfa 9-Genel Müdürlük (Kadrolu) usta öğreticilerin önlisans hakkından yararlanma yazısı.
  Sayfa 10 ve 11-Meslek Lisesi mezunlarına önlisans hakkı yazısı Resmi ve Özel kurumların-da.
  Sayfa 12-Genel Müdürlüğümüzün (Kadrolu) Usta Öğreticilerin Özlük Haklarının bir Devlet
  politikası olup ferdi işlem yapılamaması yazısı.
  Sayfa 13 ve 14-Samsun HEM de görev yapan arkadaşımızın kazanmış olduğu dava.
  Sayfa 15-Kastamonu HEM de görev yapan arkadaşlarımıza sunulan daire başkanlığı yazısı.
  Sayfa 16 ve 17-İdari onuncu daire mahkemesi kararı.
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ONUNCU DAİRE 1988 1014 1986 1353 08/06/1988
  KARAR METNİ
  1897 SAYILI KANUNUN EK GEÇİCİ 2.MADDESİ 1.BENDİ 2.FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE 1327
  SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN KAZANILMIŞ HAK OLACAĞI HK. <
  İlkokul mezunu iken köy enstitüsünde Mesleki eğitim kursunu bitirerek 34 yıl 4 ay 29 gün
  ilkokul öğretmenliği yapan davacı 20.10.1972 tarihinde 3.derecenin 2.kademesinden emekli
  olmuş ve 2182 sayılı yasaya göre intibakı 1.3.1979 tarihinden itibaren 2.derecenin 2.kademesine
  yükseltilmiş, ek gösterge istemiyle davalı idareye başvurmuş ancak istemi reddedilmiştir.
  Davalı idarenin bu işlemine karşı açılan dava sonunda İdare Mahkemesince, davacının ilkokul
  mezunu olması nedeniyle 657 sayılı Yasanın 36.maddesine göre en fazla 7.derecenin son
  kademesine kadar yükselmesinin mümkün olduğu, 2771 sayılı yasada 7.derece için ek gösterge
  uygulanacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiş olduğu, ek gösterge verme olanağı
  bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  657 sayılı Kanunun 2771 sayılı kanunun 1.maddesiyle değişik 43.maddesi nin (B) bendi (d)
  fıkrasında, kadroları "Eğitim ve Öğretim" sınıfına dahil bulunanların aylıklarının; 4.derecenin
  kademelerinden aylık alanlara 100, 3.derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve
  1.derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamı eklenmek suretiyle hesaplanacağı
  hükmünü taşımaktadır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ne, Bazı Maddelerinin
  kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 1897 sayılı Kanunun Ek Geçici 2.maddesi
  1.bendi 2.fıkrasında, 1327 sayılı kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmünde
  Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun Hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar
  sonucu verilecek yükselme derecelerinin ilgili memurlar için kazanılmış hak olacağı
  belirlenmiştir.
  14.8.1970 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1327 sayılı Yasanın 9.maddesi ile 657 sayılı
  Yasanın 36.maddesi değiştirilmiştir. Bu maddenin IV Nolu Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
  başlığını taşıyan kısmının (a) fıkrası "Özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini
  taşıyanlar 12.derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4.derecenin son kademesine kadar
  yükselebilirler" hükmüne yer verilmiştir.
  Yukarıda metni yazılı maddelerden anlaşılacağı gibi 20.10.1972 tarihinde emekli olan davacının,
  o tarihteki 1327 sayılı Yasa ile değişik 657 Sayılı Yasanın 36.maddesine göre 4.derecenin son
  kademesine kadar yükselebileceği açık olup, bu yasaya göre yapılacak olan intibakında, davacı
  için kazanılmış hak olacağı, yasa hükmü karşısında tartışmasızdır Bu durumda davacının 2771
  sayılı Yasaya göre ek göstergeden yararlanması gerekmektedir.
  Açıklanan nedenlerle, davacının 657 sayılı yasanın 36.maddesi uyarınca 7.derecenin son
  kademesine kadar yükselebileceği, bu bakımdan ek göstergeden yararlanamayacağı gerekçesiyle
  davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığından, anılan mahkemenin
  kararının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine göre bozulmasına, aynı maddenin ikinci fıkrasına
  göre işin esasına inilerek aynı gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
  (DAN-DER SAYI:72-73)
  RD/SE
  (*) YUKARIDA AÇIKLANAN DANIŞTAY KARARI

  (*) İLKOKUL MEZUNU OLAN VE KURS BELGESİYLE 34 YIL İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
  YAPARAK EMEKLİ OLAN ÖĞRETMENİN HAKKINI VERMİŞTİR.
  (*) EĞER MEZUNİYET SEVİYESİ VURGU YAPILIYORSA BAKANLIKLAR İHTİYAÇ
  DOĞRULTUSUNDA İSTEDİĞİ MEZUNİYET SEVİYESİNDE ATAMA YAPABİLİR VE
  DANIŞTAYIN VERDİĞİ HÜKÜM DOĞRULTUSUNDA EŞİT HAKLARA SAHİPTİRLER.
  KADROLU USTA ÖĞRETİCİLER 34 YILDIR ÖZLÜK HAKLARINDAN YOKSUN OLARAK
  EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÖREVLERİNİ TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK AZİMLE
  SÜRDÜRMEKTELER.
  17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.